Ръководство по правата на човека
Проверете знанията си за правата на човека

Избери тест

Проверете познанията си относно основите на темата за дискриминация.

Проверете дали разбирате основните понятия и принципи по темата за домашното насилие.

Проверете дали разбирате защитата на правата на човека в контекста на затворите.