Ръководство по правата на човека
Проверете знанията си за правата на човека

Избери тест

Проверете дали разбирате правата, свързани с придвижването от една държава към друга и търсенето на убежище/международна закрила.

Проверете дали разбирате правото на справедлив процес – какви гаранции се осигуряват от правата на човека и кой ги защитава.

Проверете познанията си относно основите на темата за дискриминация.

Проверете дали разбирате основните понятия и принципи по темата за домашното насилие.

Проверете дали разбирате защитата на правата на човека в контекста на затворите.