Kакво са правата на човека?
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fin

Kакво са правата на човека?

Увод

Разберете дали сте усвоили основните понятия за правата на човека - какви са те и кой ги защитава.

Това е тест със затворени въпроси. Има само един верен отговор.

След предаване на теста Вашите резултати ще бъдат показани. След това можете да се върнете към теста и да видите правилните отговори и обясненията.

Започни теста