Свобода на изразяване
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 fin

Свобода на изразяване

Увод

Проверете дали вече разбирате основите на свободата на изразяване.

Това е тест със затворени въпроси. Има само един верен отговор.

След предаване на теста Вашите резултати ще бъдат показани. След това можете да се върнете към теста и да видите правилните отговори и обясненията.

Започни теста