Задържане по време на имиграцията и търсене на убежище/закрила
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fin

Задържане по време на имиграцията и търсене на убежище/закрила

Увод

Проверете дали разбирате принципите на правата на човека, свързани със задържането в контекста на имиграцията и търсенето на международна закрила. Това е тест с няколко отговора на всеки въпрос. Има само един правилен отговор. След попълване на теста, ще се покаже резултатът. След това можете да се върнете към теста, за да видите правилните отговори и обясненията към тях.

Започни теста