Миграция и убежище/закрила
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fin

Миграция и убежище/закрила

Увод

Проверете дали разбирате правата, свързани с придвижването от една държава към друга и търсенето на убежище/международна закрила. Това е тест с няколко отговора на всеки въпрос. Има само един правилен отговор. След попълване на теста, ще се покаже резултатът. След това можете да се върнете към теста, за да видите правилните отговори и обясненията към тях.

Започни теста