Výkon trestu odňatia slobody
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fin

Výkon trestu odňatia slobody

Úvod

Overte si, či rozumiete ochrane ľudských práv osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Toto je test s výberom z viacerých možností. Iba jedna odpoveď je správna. Po odoslaní testu sa zobrazí výsledok. Potom sa môžete vrátiť k testu a pozrieť si správne odpovede a vysvetlenia.

Spustiť test