O teste

Máte možnosť využiť tento test (testy) v rámci Príručky ľudských práv (Human Rights Guide), aby ste vyhodnotili svoje znalosti o ľudských právach. Prosím vyskúšajte si tiež ďalšie testy a navštívte Príručku ľudských práv, kde sa môžete dozvedieť viac o ľudských právach prostredníctvom rôznych tém.

Tento test (testy) sú publikované na Okat. Okat je nástroj na hodnotenie znalostí, ktorý pomáha organizáciám vytvárať a upravovať testy, prieskumy a formuláre. Vyvinula ho mimovládna organizácia Baltická spoločnosť ľudských práv (Baltic Human Rights Society) so sídlom v Lotyšsku a beta verzia bola spustená v polovici roka 2019 v spolupráci s Estónskym centrom pre ľudské práva (Estonian Human Rights Centre), Inštitútom pre právo mimovládnych organizácií (NGO Law Institute) v Litve a Bulharským helsinským výborom (Bulgarian Helsinki Committee). Okat je vyvinutý ako súčasť projektu Príručky ľudských práv, ktorý je projektom európskej spolupráce vo výchove k ľudským právam.

Okat je láskavo podporený Nordplus a Erasmus+. Nordplus, Európska komisia a iní finanční podporovatelia nenesú zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto webovej stránke a za akékoľvek ich použitie.


​​​


​Prosím vezmite na vedomie, že tento test a akýkoľvek iný obsah ponúkaný na tejto webovej lokalite je chránený autorským právom a je určený len na osobné a vzdelávacie účely. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že ste viazaní Podmienkami používania Okat. V prípade otázok nás kontaktujte na .