Podmienky používania

Používaním Okat používateľ súhlasí s tým, že je viazaný Podmienkami používania Okat. Ďalšie používanie Okat znamená pokračujúci súhlas s Podmienkami. Podmienky používania môžu byť z času na čas aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva

Používateľ berie na vedomie, že obsah Okat je predmetom duševného vlastníctva a autorských právach. Kopírovanie, opätovné publikovanie alebo reprodukovanie obsahu z Okat akýmkoľvek iným spôsobom a v akejkoľvek forme bez povolenia je zakázané.

Organizácie, ktoré používajú Okat a zverejňujú obsah na Okat (ďalej len „organizácie“), zostávajú výhradnými držiteľmi autorských práv svojho vlastného obsahu a sú zodpovedné za obsah publikovaný pod ich menom. Zverejnením na Okat organizácie potvrdzujú, že obsah je ich vlastný a/alebo že neporušuje práva tretích strán a príslušné právne predpisy.

Vylúčenie zodpovednosti

Okat sa poskytuje na báze „tak ako je“ a „ako je k dispozícii“ a bez záruk, zabezpečenia alebo podpory akéhokoľvek druhu. Používanie Okat je na vlastné riziko používateľa a Baltická spoločnosť ľudských práv (BHRS), zakladajúca a riadiaca organizácia Okat (ďalej len „Manažment“) a organizácie vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré utrpia používatelia alebo tretie strany.

Manažment Okat a organizácie nemôžu zaručiť, že Okat a jeho obsah sú presné, aktuálne, bezchybné alebo prístupné. Vyhradzujú si právo pridať, aktualizovať alebo odstrániť akýkoľvek obsah kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah na Okat môže obsahovať externé odkazy na webové stránky, dokumenty a platformy sociálnych médií s cieľom poskytnúť používateľovi dodatočný obsah. Manažment Okat a organizácie nie sú žiadnym spôsobom zodpovedné za externé odkazy a obsah a tieto Podmienky používania sa nevzťahujú na externé odkazy a obsah.

Obsah zverejnený na Okat predstavuje výlučne názory príslušnej organizácie, nie Manažmentu Okat, iných organizácií, ani partnerov Okat a finančných podporovateľov.

Súkromie

Táto časť Podmienok používania vysvetľuje a upravuje zhromažďovanie, uchovávanie a používanie osobných údajov zhromaždených na Okat.

Okat je umiestnený na serveroch v rámci EÚ a údaje na ňom zhromaždené teda podliehajú právu a nariadeniam EÚ. Okat nesleduje svojich používateľov, ani prostredníctvom Manažmentu či organizácií, ani prostredníctvom služieb tretích strán. Okat nepoužíva Google Analytics ani nie je prepojený s platformami sociálnych médií.

Výhradne na technické účely sa zhromažďujú, ukladajú a používajú nasledujúce údaje o zariadení používateľa: IP adresa, model zariadenia, veľkosť obrazovky, internetový prehliadač a geografická poloha. Tieto informácie slúžia na:

  • poskytnutie najlepšieho možného vizuálneho a technického zážitku pre model zariadenia používateľa, jeho veľkosť obrazovky a internetový prehliadač,
  • zber štatistiky o používaní a skúsenostiach používateľov,
  • zapamätanie si nastavenia súborov cookie používateľa,
  • uskutočnenie požiadavky používateľa,
  • zaistenie bezpečnosti údajov a predchádzanie alebo odhalenie podvodu alebo iných trestných činov.

Okat môže obsahovať akékoľvek informácie, vrátane osobných a iných údajov, zhromaždených organizáciami, ako ich poskytol používateľ a s jeho súhlasom. Tieto údaje spravujú organizácie, nie Manažment Okat.

Organizácie ani Manažment Okat neposkytuje žiadne osobné údaje tretím stranám, s výnimkou prípadov s výslovným súhlasom používateľa alebo v prípadoch, keď o poskytnutie požiadajú súdne orgány konajúce v zmysle zákona. V prípade, že si používateľ želá skontrolovať, aktualizovať alebo vymazať osobné údaje poskytnuté organizácii prostredníctvom služby Okat, musí túto organizáciu kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti Kontakty na stránke testu, prieskumu alebo formulára, ktorý používateľ použil.

Okat používa na zabezpečenie dátovej komunikácie šifrovanie SSL. Manažment Okat a organizácie nemôžu zaručiť, že informácie prenášané cez internet sú bezpečné alebo že takéto prenosy nebudú podliehať oneskoreniu, poruchám, zachyteniu alebo chybe. BHRS vystupuje ako prevádzkovateľ údajov, ktorý zákonne spracúva a ochraňuje osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami.

Cookies

Okat používa krátkodobé (jednorázové) a dlhodobé (trvalé) súbory cookie. Jednorázové súbory cookie sledujú činnosť používateľa počas jednej relácie prehliadania, ale potom nezostávajú v zariadení používateľa. Trvalé súbory cookie sa používajú na overenie používateľa a uloženie jeho preferencií, tieto zostávajú v zariadení používateľa medzi reláciami.

Okat tiež používa súbory cookie tretích strán na účely zaistenia bezpečnej a pohodlnej prevádzky webovej stránky, ako aj na účely vytvárania interných, neosobných štatistík s cieľom analyzovať a dozvedieť sa viac o používaní Okat a skúsenostiach jeho používateľov. Tieto cookies sú povinné pre plnú prevádzku webovej stránky.

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe týchto podmienok, bude podliehať výlučnej jurisdikcii súdov Lotyšskej republiky.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Podmienok používania, kontaktujte prosím .