Migrácia a azyl
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fin

Migrácia a azyl

Úvod

Overte si, či rozumiete právam spojených s migráciou z jednej krajiny do inej a žiadosťou o azyl. Toto je test s výberom z viacerých možností. Iba jedna odpoveď je správna. Po odoslaní testu sa zobrazí výsledok. Potom sa môžete vrátiť k testu a pozrieť si správne odpovede a vysvetlenia.

Spustiť test