Diskriminácia
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fin

Diskriminácia

Úvod

Overte si, či rozumiete základom diskriminácie. Toto je test s výberom z viacerých možností. Iba jedna odpoveď je správna. Po odoslaní testu sa zobrazí výsledok. Potom sa môžete vrátiť k testu a pozrieť si správne odpovede a vysvetlenia.

Spustiť test