Cilvēktiesību gids
Novērtē savas zināšanas cilvēktiesībās

Izvēlieties

Pārbaudiet savas zināšanas par cilvēktiesību ierobežojumiem — kādas cilvēktiesības var tikt ierobežotas, un kādi aizsardzības pasākumi tiek piemēroti?

Pārbaudiet, vai saprotat tiesības, kas saistītas ar pārvietošanos no vienas valsts uz citu un patvēruma pieprasīšanu.

Pārbaudiet, cik labi jūs izprotat tiesību uz veselību pamatprincipus!

Uzziniet, vai jūs izprotat cilvēktiesību pamatprincipus – kas ir cilvēktiesības un kas tās aizsargā.

Pārbaudiet, vai jūs saprotat ar ģimenes dzīvi saistītās pamattiesības.

Uzziniet, vai jūs izprotat tiesības uz taisnīgu tiesu – kādas garantijas nodrošina cilvēktiesības un kas šīs garantijas aizsargā.

Uzziniet, vai jūs izprotat cilvēktiesību aizsardzību ieslodzījuma vietu kontekstā.