Lietošanas noteikumi

Lietojot Okat, lietotājs piekrīt ievērot šos Lietošanas noteikumus. Turpināta Okat lietošana nozīmē turpinātu Noteikumu ievērošanu. Lietošanas noteikumi var tikt laiku pa laikam papildināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Autortiesības

Lietotājs atzīst, ka Okat satur ar patentēta intelektuālā īpašuma tiesībām un autortiesībām aizsargātu informāciju. Okat satura kopēšana, pārpublicēšana vai atainošana citā veidā bez atļaujas ir aizliegta.

Organizācijas, kas izmanto Okat un publicē saturu Okat platformā (turpmāk ‘Organizācijas’) paliek vienīgās sava satura autortiesību turētājas un ir atbildīgas par saturu, kas publicēts zem to vārda. Publicējot Okat platformā, Organizācijas apstiprina publicētas informācijas saturu kā savu un/vai, ka šis saturs nepārkāpj trešo personu tiesības un piemērojamo likumu.

Atrunas

Okat tiek piedāvāts kā tiešsaistes avots un nesniedz lietotājiem nekādas garantijas vai cita veida atbalstu. Okat lietošana ir uz lietotāja paša riska. Baltic Human Rights Society (BHRS), Okat izveidotāja un vadības organizācija (turpmāk ‘Vadība’), un citas Organizācijas neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies lietotājam vai trešajām personām.

Okat Vadība vai Organizācijas nevar nodrošināt, ka Okat un tā saturs ir precīzs, atjaunināts, bez kļūdām vai pieejams. Tās patur tiesības pievienot, atjaunināt, noņemt jebkuru saturu jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Okat saturs var sevī ietvert ārējās saites uz interneta mājaslapām, dokumentiem un sociālo mediju platformām, lai nodrošinātu lietotājam pieeju papildu saturam. Okat Vadība un Organizācijas nav nekādā veidā atbildīgas par ārējām saitēm un to saturu, un šie Lietošanas noteikumi neattiecas uz ārējām saitēm un to saturu.

Saturs, kas publicēts Okat platformā, ataino tikai attiecīgās Organizācijas viedokli, nevis Okat Vadības viedokli, citu Organizāciju vai Okat partneru un finansiālo atbalstītāju viedokli.

Privātums

Šī Lietošanas noteikumu sadaļa izskaidro un nosaka, kā tiek apkopoti, glabāti un izmantoti Okat platformā ievāktie personas dati.

Okat ir izvietots serveros ES teritorijā, un tādēļ tā datu apkopošana ir pakļauta ES tiesību normām. Okat neizseko platformas lietotājus ne no Vadības puses, ne Organizāciju puses, ne arī caur trešo personu pakalpojumiem. Okat neizmanto Google Analytics, kā arī nav savienots ar sociālo mediju platformām.

Vienīgi tehniskos nolūkos tiek ievākti, uzglabāti un izmantoti sekojoši dati par lietotāja ierīci: IP adrese, ierīces modelis, ekrāna lielums, interneta pārlūks un ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Šī informācija tiek izmantota, lai:

  • nodrošinātu vislabāko vizuālo un tehnisko pieredzi lietotāja iekārtas modelim, ekrāna lielumam un interneta pārlūkam
  • apkopotu statistiku par lietotāju pieredzi 
  • iegaumētu lietotāja sīkdatņu uzstādījumus
  • veiktu lietotāju aptaujas
  • nodrošinātu datu aizsardzību un nepieļautu, kā arī atklātu krāpšanu vai citus noziegumus

Okat uzglabā arī jebkādu informāciju, tai skaitā personas vai citus datus, kurus apkopojušas Organizācijas, un kurus iesnieguši paši lietotāji vai tie ievākti ar lietotāju atļauju. Šos datus kontrolē Organizācijas, nevis Okat Vadība.

Personas datus trešajām personām neatklāj ne Organizācijas, ne Okat Vadība, izņemot gadījumus, kad lietotāji ir izteikuši skaidru piekrišanu vai ja to atklāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes, kas rīkojas saskaņā ar likumu. Gadījumā, ja lietotājs vēlas pārskatīt, atjaunot vai izdzēst savus personas datus, kurus sniedzis Organizācijai caur Okat platformu, lietotājam jāsazinās ar konkrēto Organizāciju, izmantojot līguma detaļas, kas norādītas testa Kontaktu lapā, pārskatā vai veidlapā, ko lietotājs izmantojis.

Okat izmanto šifrēšanu, lai aizsargātu datu pārraidi. Okat Vadība un Organizācijas nevar garantēt, ka informācija, kas tiek pārraidīta internetā, ir droša, vai ka šāda pārraide nebūs kavēta, traucēta, pārtverta vai kļūdaina.

BHRS darbojas kā datu uzraugs, kas gādā par likumīgu personas datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Sīkdatnes

Okat izmanto īstermiņa (sesijas) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes izseko lietotāja darbību atsevišķā pārlūka sesijā, bet tās nepaliek lietotāja ierīcē pēc darbības beigām. Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu lietotāju un saglabātu viņa izdarītās izvēles. Tās paliek lietotāja ierīcē starp sesijām.

Okat izmanto arī trešo personu sīkdatnes mājaslapas drošas un ērtas darbības nodrošināšanai, kā arī iekšējās, bezpersoniskās statistikas apstrādes mērķiem, lai analizētu un uzzinātu vairāk par Okat izmantošanu un tā lietotāju pieredzi. Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbības nodrošināšanai.

Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem, ir pakļauts tikai Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijai.

Kontakti

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, rakstiet uz: .