Pridržanje tujcev in prosilcev za azil
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fin

Pridržanje tujcev in prosilcev za azil

Uvodoma

Preverite, ali razumete človekove pravice, ki vas varujejo v primeru odvzema prostosti v okviru priseljevanja in azila. Pri vsakem vprašanju je na voljo več odgovorov – a le eden je pravilen. Po končanem testu se bodo prikazali rezultati. Lahko se vrnete na test, da preverite pravilne odgovore in razlago.

Začni test