Policijsko pridržanje in pripor
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fin

Policijsko pridržanje in pripor

Uvodoma

Preverite, ali razumete človekove pravice, ki vas varujejo v primeru policijskega pridržanja in pripora.

Pri vsakem vprašanju so na voljo trije odgovori, a le eden je pravilen. Po končanem testu se bodo prikazali rezultati.

Lahko se vrnete na test, da preverite pravilne odgovore in razlago.

Začni test