Sloboda prejavu a média
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fin

Sloboda prejavu a média

Úvod

Overte si, či rozumiete ochrane ľudských práv v kontexte slobody prejavu a postaveniu médií.

Toto je test s výberom z viacerých možností. Iba jedna odpoveď je správna.

Po odoslaní testu sa zobrazí výsledok. Potom sa môžete vrátiť k testu a pozrieť si správne odpovede a vysvetlenia.

Spustiť test