Súdne konanie & spravodlivý súdny proces
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 fin

Súdne konanie & spravodlivý súdny proces

Úvod

Overte si, či rozumiete právu na spravodlivý súdny proces - aké garancie sú zabezpečené ľudskými právami a kto ich chráni.

Toto je test s výberom z viacerých možností. Iba jedna odpoveď je správna.

Po odoslaní testu sa zobrazí výsledok. Potom sa môžete vrátiť k testu a pozrieť si správne odpovede a vysvetlenia.

Spustiť test