Kasutustingimused

Okati kasutamisega nõustub kasutaja järgima selle kasutustingimusi. Okati jätkuv kasutamine tähendab tingimuste jätkuvat aktsepteerimist. Kasutustingimusi võib aeg-ajalt värskendada ilma ette teatamata.

Autoriõigused

Kasutaja saab aru, et Okat sisaldab intellektuaalomandi ja autoriõigustega seotud teavet. Okati sisu loata kopeerimine, uuesti avaldamine või muul viisil paljundamine ilma loata on keelatud.

Organisatsioonidel, kes kasutavad Okatit ja avaldavad Okatis sisu (edaspidi „organisatsioonid”), on ainuõigused oma sisu suhtes ja nad vastutavad nende nime all avaldatud sisu eest. Okatis avaldades kinnitavad organisatsioonid, et sisu on nende enda oma ja/või et see ei riku kolmandate isikute õigusi ja asjakohaseid seadusi.

Tähelepanu

Okatit pakutakse põhimõttel "nagu on" ja "vastavalt võimalusele" ning ilma igasuguste garantiide ja toetuseta. Okati kasutamine on kasutaja enda vastutusel ning Okati asutaja- ja juhtorganisatsioon (edaspidi „Juhtimine“) Baltic Human Rights Society (BHRS), ning organisatsioonid loobuvad igasugusest vastutusest kasutajate või kolmandate osapoolte tekitatud kahjude eest.

Okati juhtkond ja organisatsioonid ei saa garanteerida, et Okat ja selle sisu on täpsed, ajakohased, vigadeta või juurdepääsetavad. Neil on õigus igal ajal ilma ette teatamata sisu lisada, värskendada või eemaldada.

Okati sisu võib sisaldada väliseid linke veebisaitidele, dokumentidele ja sotsiaalmeedia platvormidele, et pakkuda kasutajale täiendavat sisu. Okati juhtkond ja organisatsioonid ei vastuta mingil moel väliste linkide ja sisu eest ning käesolevad kasutustingimused ei kehti väliste linkide ja sisu kohta.

Okatis avaldatud sisu esindab ainult vastava organisatsiooni seisukohti, mitte aga Okati juhtkonna, teiste organisatsioonide ega ka Okati partnerite ning rahaliste toetajate seisukohti.

Privaatsus

Kasutustingimuste see osa selgitab ja reguleerib Okatis kogutud isikuandmete kogumist, säilitamist ja kasutamist.

Okat majutatakse EL-i serverites ja seetõttu toimub tema andmete kogumine vastavalt ELi seadustele ja määrustele. Okat ei jälgi oma kasutajaid ei juhtkonna ega organisatsioonide kaudu ega kolmandate osapoolte teenuste kaudu. Okat ei kasuta Google Analyticsit ega ole seotud sotsiaalmeedia platvormidega.

Ainult tehnilistel eesmärkidel kogutakse, salvestatakse ja kasutatakse kasutaja seadme kohta järgmisi andmeid: IP-aadress, seadme mudel, ekraani suurus, Interneti brauser ja geograafiline asukoht. Seda teavet kasutatakse, et:

  • pakkuda kasutaja seadme mudeli, ekraani suuruse ja Interneti brauseri jaoks parimat võimalikku visuaalset ja tehnilist kogemust
  • koguda statistikat selle kasutajate kasutamise ja kogemuste kohta
  • pidada meeles kasutaja küpsiste seadeid
  • teha kasutaja päringuid
  • tagada andmete turvalisus ja hoida ära või avalikustada pettus või muu rikkumine

Okat talletab ka kogu organisatsioonide kogutud teavet, sealhulgas mitteisiklikke ja isiklikke andmeid vastavalt kasutaja esitamisele ja tema nõusolekul. Neid andmeid kontrollivad organisatsioonid mitte Okati juhtkond.

Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ei organisatsioonide ega Okati juhtkonna poolt, välja arvatud juhul, kui kasutaja selgesõnaliselt on andnud nõusoleku või kui avalikustamist nõuavad seaduse alusel tegutsevad õigusasutused. Juhul, kui kasutaja soovib organisatsiooni Okati kaudu edastatud isikuandmeid üle vaadata, värskendada või kustutada, peab kasutaja selle organisatsiooniga ühendust võtma läbi lepingu üksikasjade, mis on selle kasutaja poolt kasutatud testi, küsitluse või vormi kontaktlehel.

Okat kasutab andmeside turvalisuseks SSL-krüptimist. Okati juhtkond ja organisatsioonid ei saa garanteerida, et Interneti kaudu edastatav teave on ohutu või et sellist edastamist ei sega viivitused, häired, pealtkuulamised ega tõrked.

BHRS on andmete töötleja, kes hoolitseb isikuandmete seadusliku töötlemise ja kaitse eest vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Küpsised

Okat kasutab lühiajalisi (sessioon) ja pikaajalisi (püsivaid) küpsiseid. Sessioonküpsised jälgivad kasutaja tegevust ühe sirvimisseansi ajal, kuid need ei jää hiljem kasutaja seadmesse. Püsivaid küpsiseid kasutatakse kasutaja autentimiseks ja tema eelistuste salvestamiseks, need jäävad kasutaja seadmesse sessioonide vahel.

Okat kasutab ka kolmandate osapoolte küpsiseid veebisaidi turvalise ja mugava toimimise tagamiseks ning sisemise ja mitteisikliku statistika genereerimiseks, et analüüsida ja õppida rohkem tundma Okati kasutamise ja selle kasutajate kogemuste kohta. Need küpsised on veebisaidi täielikuks toimimiseks kohustuslikud.

Kõik nende tingimuste alusel tekkinud vaidlused alluvad Läti Vabariigi kohtute ainupädevusse.

Kontakt

Kui teil on nende kasutustingimuste kohta küsimusi või muresid, võtke palun ühendust aadressil .