Cilvēktiesību gids
Novērtē savas zināšanas cilvēktiesībās

Izvēlieties

Uzziniet, vai jūs izprotat cilvēktiesību pamatprincipus – kas ir cilvēktiesības un kas tās aizsargā.

Pārbaudiet, vai jūs saprotat ar ģimenes dzīvi saistītās pamattiesības.

Uzziniet, vai jūs izprotat tiesības uz taisnīgu tiesu – kādas garantijas nodrošina cilvēktiesības un kas šīs garantijas aizsargā.

Uzziniet, vai jūs izprotat cilvēktiesību aizsardzību ieslodzījuma vietu kontekstā.